Radiometer adatvédelmi szabályzata

Hatálybalépés dátuma: 2023. január 20. (utolsó frissítés: 2023. január 24.)

 

A SZABÁLYZATRÓL

A(z) Radiometer nagyon fontosnak tartja az Ön magánélete és személyes adatai védelmét. Ez a szabályzat („Szabályzat”) azt ismerteti, hogy a(z) Radiometer, annak leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai, amelyek teljes listája itttalálható (együttesen, „Radiometer,”, „mi”, „miénk”, „nekünk” stb.) hogyan gyűjti, használja, osztja meg, továbbítja és dolgozza fel az Öntől vagy Önről gyűjtött adatokat.


Személyes adat” alatt olyan információkat értünk, amelyek alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy egyén, vagy amelyekről észszerűen feltételezhetők, hogy egy adott egyénhez kapcsolódnak. Ilyen információ lehet a név, cím, telefonszám, hitelkártyaadatok, e-mail-cím, azonosítószám, az egyén által használt elektronikus eszköz internetprotokoll- (IP-) címe vagy más azonosító kód (egyéb azonosító információ hiányában is). A statisztikai és azonosításra nem alkalmas mérőszámadatok nem minősülnek személyes adatnak.

A(z) Radiometer azon leányvállalata, társvállalata vagy kapcsolt vállalata lesz az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős adatkezelő (vagy a vonatkozó jog értelmében ennek megfelelő feladatkört betöltő fél), amelyikkel Ön interakcióba lép. Az adatkezelőként eljáró érintett jogi személyek listája a jelen Szabályzat 1. számú függelékében található.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ez a Szabályzat azt ismerteti, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjthetünk, dolgozhatunk fel vagy közölhetünk Önről, és hogyan befolyásolhatja adatainak feldolgozását törvényes jogainak gyakorlásával. A Szabályzat mind az online, mind az offline információgyűjtésre vonatkozik, ideértve az általunk üzemeltetett webhelyek vagy altartományok, illetve bármilyen mobilalkalmazás Ön általi használatát, valamint azokat az alkalmakat, amikor termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, vagy értesítjük Önt az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó termékekről, illetve egyéb olyan helyzetekben, amikor személyesen, telefonon vagy e-mailben kapcsolatba lép velünk olyan körülmények között, amely körülmények miatt jelen Szabályzat hatályosnak minősül.


Előfordulhat, hogy speciális körülményre vonatkozó, a jelen szabályzattal nem megegyező adatvédelmi szabályzatot küldünk ki. Ilyenek lehetnek a speciális tevékenységekre, például a munkaerő-felvételre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatok. Amennyiben Ön a jelen Szabályzattól eltérő nyilatkozatot kapott kézhez, ennek a nyilatkozatnak a rendelkezései szabályozzák az Önnel folytatott interakcióinkat. Ha saját magán kívül másokról is megad személyes adatokat, az Ön felelőssége tájékoztatni őket az adatok általunk végzett feldolgozásának módjáról, illetve beszerezni tőlük az esetlegesen szükséges hozzájárulást.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ha nem kívánja személyes adatait megadni nekünk, bizonyos termékek és/vagy szolgáltatások elérhetetlenné válhatnak az Ön számára. Ezen platformok bármelyikének vagy mindegyikének használatával Ön kijelenti, hogy tájékoztatást kapott az adatainak a jelen Szabályzatban leírtak szerinti gyűjtéséről, felhasználásáról, továbbításáról és közzétételéről, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben.

AZ ÖN ADATAI

Sokféle különböző okból léphetünk valakivel kapcsolatba. Az általunk folytatott interakciók azt eredményezhetik, hogy közvetlenül vagy közvetve hozzáférünk az Ön személyes adataihoz. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogyan gyűjthetjük, dolgozhatjuk és használhatjuk fel a személyes adatokat, ismerteti az adatok feldolgozásának jogalapját, valamint azt, hogy az Ön adatai kikhez juthatnak el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden információ alkalmazható minden körülmények között.

A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK ÁLTALÁNOS KATEGÓRIÁI

Az alábbi táblázat ismerteti a jelen Szabályzat alapján feldolgozható személyes adatok kategóriáit és forrásait, valamint az adatkezelés célját és jogalapját. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a táblázatban jelzett adatokat megoszthatja, fogadhatja vagy feldolgozhatja a(z) Radiometer; azok a partnereink, akik segítséget nyújtanak a termékek vagy szolgáltatások biztosításában, marketingtevékenységünk vagy az adminisztráció fejlesztésében; egészségügyi dolgozók (Healthcare Practitioner, HCP); betegek; a személyes adatokhoz való hozzáférésre törvényesen jogosult személyek; a potenciális üzleti tranzakciókban érintett felek.

Személyazonosító és kapcsolattartási adatok

Példák a kezelt személyes adatokra
A személyes adatok forrása
A személyes adatok kezelésének célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Utó- és vezetéknév, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám, munkakör, szakmai engedély száma, fiók felhasználóneve és jelszava, IP-cím, nemzeti szolgáltatói azonosító vagy állami engedély száma
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön HCP-i; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; termékeink és szolgáltatásaink felajánlása vagy nyújtása; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés elősegítése és/vagy diagnózis felállítása; orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségének és biztonságának elősegítése; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz
Példák a kezelt személyes adatokra
Utó- és vezetéknév, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám, munkakör, szakmai engedély száma, fiók felhasználóneve és jelszava, IP-cím, nemzeti szolgáltatói azonosító vagy állami engedély száma
A személyes adatok forrása
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön HCP-i; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
A személyes adatok kezelésének célja
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; termékeink és szolgáltatásaink felajánlása vagy nyújtása; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés elősegítése és/vagy diagnózis felállítása; orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségének és biztonságának elősegítése; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz

Demográfiai adatok

Példák a kezelt személyes adatokra
A személyes adatok forrása
A személyes adatok kezelésének célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Életkor, nem, családi állapot, fogyatékosság és születési dátum
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés elősegítése és/vagy diagnózis felállítása; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz
Példák a kezelt személyes adatokra
Életkor, nem, családi állapot, fogyatékosság és születési dátum
A személyes adatok forrása
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
A személyes adatok kezelésének célja
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés elősegítése és/vagy diagnózis felállítása; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz

Kereskedelmi és pénzügyi adatok

Példák a kezelt személyes adatokra
A személyes adatok forrása
A személyes adatok kezelésének célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Tranzakciós nyilvántartások, termékek és szolgáltatások (vásárolt, beszerzett, vagy amelynek a beszerzését fontolgatja), kért dokumentáció, ügyfélszolgálati nyilvántartások, pénzügyi tranzakciók előzményei, értékátutalások és pénzügyi számla száma
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz
Példák a kezelt személyes adatokra
Tranzakciós nyilvántartások, termékek és szolgáltatások (vásárolt, beszerzett, vagy amelynek a beszerzését fontolgatja), kért dokumentáció, ügyfélszolgálati nyilvántartások, pénzügyi tranzakciók előzményei, értékátutalások és pénzügyi számla száma
A személyes adatok forrása
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
A személyes adatok kezelésének célja
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz

Szakmai és oktatási információk

Példák a kezelt személyes adatokra
A személyes adatok forrása
A személyes adatok kezelésének célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Munkakör vagy beosztás, munkáltató, nemzeti szolgáltatói azonosítószám, szakmai jártasság, foglalkoztatási előzmények, végzettség, bizonyítvány, szakirányú képzés, felmérésekre és kérdőívekre adott válaszok, oktatási és képzési eseményeinken való részvételi előzmények, LinkedIn-profil
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz
Példák a kezelt személyes adatokra
Munkakör vagy beosztás, munkáltató, nemzeti szolgáltatói azonosítószám, szakmai jártasság, foglalkoztatási előzmények, végzettség, bizonyítvány, szakirányú képzés, felmérésekre és kérdőívekre adott válaszok, oktatási és képzési eseményeinken való részvételi előzmények, LinkedIn-profil
A személyes adatok forrása
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
A személyes adatok kezelésének célja
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz

Technikai adatok

Példák a kezelt személyes adatokra
A személyes adatok forrása
A személyes adatok kezelésének célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
IP-címek, a böngésző típusa, a böngésző nyelve, az eszköz típusa, az eszközéhez társított hirdetési azonosítók (például az Apple Identifier for Advertising (IDFA) azonosítója vagy az Android Advertising ID (AAID)), a termékeink és szolgáltatásaink használatának dátuma és időpontja, URL-címek (azaz webhelyek címei), amelyeket a termékeink és szolgáltatásaink használata előtt és után keresett fel, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, illetve webhelyekre és alkalmazásokra hivatkozó tevékenységek, a cookie-kból vagy más hasonló technológiai megoldásokból gyűjtött adatok, valamint a földrajzi helyadatok
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés elősegítése és/vagy diagnózis felállítása; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz
Példák a kezelt személyes adatokra
IP-címek, a böngésző típusa, a böngésző nyelve, az eszköz típusa, az eszközéhez társított hirdetési azonosítók (például az Apple Identifier for Advertising (IDFA) azonosítója vagy az Android Advertising ID (AAID)), a termékeink és szolgáltatásaink használatának dátuma és időpontja, URL-címek (azaz webhelyek címei), amelyeket a termékeink és szolgáltatásaink használata előtt és után keresett fel, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, illetve webhelyekre és alkalmazásokra hivatkozó tevékenységek, a cookie-kból vagy más hasonló technológiai megoldásokból gyűjtött adatok, valamint a földrajzi helyadatok
A személyes adatok forrása
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
A személyes adatok kezelésének célja
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés elősegítése és/vagy diagnózis felállítása; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz

Egészségügyi adatok

Példák a kezelt személyes adatokra
A személyes adatok forrása
A személyes adatok kezelésének célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
A kezelésével kapcsolatos információk, beleértve a születési dátumát, nemét, a kezelési dátumokat, kórtörténetét és kezelési információit, a betegek által jelentett eredményeket (pl. a kérdőívekre és felmérésekre adott válaszokat), röntgenfelvételeket, mágneses rezonanciás képalkotás felvételeit, orvosi vizsgálati eredményeket, felhasználói tevékenységeket, a kezelési tevékenységekről készült képeket és videókat, a terápia befejezését és a használat részleteit, az egészségügyi szolgáltatóval és/vagy a pácienssel folytatott kommunikációt, beleértve a távegészségügyi kezeléseken készült hang- és videóanyagokat, az allergiákra vonatkozó információkat; az egészségbiztosítási információk és a velük kapcsolatos részletek.
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés és/vagy diagnózis felállítása; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz
Példák a kezelt személyes adatokra
A kezelésével kapcsolatos információk, beleértve a születési dátumát, nemét, a kezelési dátumokat, kórtörténetét és kezelési információit, a betegek által jelentett eredményeket (pl. a kérdőívekre és felmérésekre adott válaszokat), röntgenfelvételeket, mágneses rezonanciás képalkotás felvételeit, orvosi vizsgálati eredményeket, felhasználói tevékenységeket, a kezelési tevékenységekről készült képeket és videókat, a terápia befejezését és a használat részleteit, az egészségügyi szolgáltatóval és/vagy a pácienssel folytatott kommunikációt, beleértve a távegészségügyi kezeléseken készült hang- és videóanyagokat, az allergiákra vonatkozó információkat; az egészségbiztosítási információk és a velük kapcsolatos részletek.
A személyes adatok forrása
Közvetlenül Ön; az Ön eszközei; az Ön üzleti partnerei; nyilvánosan elérhető források; az Ön egészségügyi dolgozói; az Ön páciensei; a(z) Radiometer más leányvállalatai, társvállalatai vagy kapcsolt vállalatai az itt; részletezettek szerint;
A személyes adatok kezelésének célja
Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára; az Önnel folytatott kommunikáció; az Ön azonosítása és hitelesítése; a tartalmak személyre szabása; biztonsági incidensek észlelése; rosszindulatú vagy illegális tevékenységek elleni védelem; gondoskodás termékeink és szolgáltatásaink megfelelő használatáról; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése; rövid távú, átmeneti használat; adminisztratív célok; marketing, belső kutatás és fejlesztés; és/vagy minőségbiztosítás
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Jogos érdekeink; a közérdek; megfelelés törvényi kötelezettségeknek; szerződés teljesítése; létfontosságú érdekek védelme; egészségügyi kezelés és/vagy diagnózis felállítása; gondoskodás orvosi termékek/szolgáltatások/eszközök minőségéről és biztonságáról; ha az adatfelhasználáshoz beleegyezést kértünk és kaptunk; és egyéb célokra, amelyeket a személyes adatok típusától függően a törvény megkövetel vagy lehetővé tesz

 

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI HORDOZHATÓSÁGRÓL ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (HIPAA)

Ha Ön az Egyesült Államokban élő beteg, kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a Szabályzat nem egyezik meg az egészségügyi szakemberek HIPAA adatkezelési szabályzatával, amely azt ismerteti, hogy az Ön HCP-je hogyan használja fel és bocsátja mások rendelkezésére az általa gyűjtött, az Ön egészségére vonatkozó, azonosításra alkalmas információkat, és tájékoztatást nyújt az egyéb alkalmazott adatvédelmi eljárásokról. Ez a Szabályzat azokra az adatokra nem vonatkozik, amelyeket az Ön egészségügyi ellátójának nevében kapunk meg.

ÖSSZESÍTETT, ANONIMIZÁLT ÉS AZONOSÍTÁSRA ALKALMATLANNÁ TETT ADATOK

A(z) Radiometer anonimizált és azonosításra alkalmatlanná tett adatokat is feldolgozhat. Olyan adatokról van szó, amelyekből el lettek távolítva az Ön közvetlen vagy közvetett azonosítását lehetővé tévő jellemzők, így az adatok alapján Ön már nem azonosítható be. Az ilyen adatok az adatvédelmi törvények értelmében már nem minősülnek személyes adatnak. Ez az Egyesült Államokban magában foglalja az azonosítók eltávolítását a védett egészségügyi információkból a HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2) értelmében, hogy az ilyen adatok azonosításra alkalmatlannak minősüljenek. A személyes adatok anonimizálásának jogalapjaként jogos üzleti érdekeink, tudományos vagy történeti kutatómunkánk és/vagy statisztikai célok szolgálnak, illetve hozzájárulás vagy egyéb célok, amelyeket a törvény megkövetel vagy megenged.

Bizonyos típusú kombinált adathalmazokat, például demográfiai adatokat is beszerezhetünk és felhasználhatunk bármilyen célra („összesített adatok”). Előfordulhat, hogy az összesített adatok az Ön személyes adataiból származnak, de sem közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Például összevonhatjuk az Ön információtechnológiával kapcsolatos adatait mások adataival, hogy kiszámíthassuk, a felhasználók hány százaléka használja a webhelyünk egy adott funkcióját. Az összesített adatokat korlátozás nélkül bármilyen célra felhasználhatjuk. Ha azonban az összesített adatokat az Ön személyes adataival úgy egyesítjük vagy kapcsoljuk újra össze, hogy azok közvetlenül vagy közvetve újra alkalmassá válnak az Ön azonosítására, akkor az így egyesített adatokat személyes adatként kezeljük, amelyeket a jelen Szabályzatnak megfelelően használunk fel.

AZ ADATOK ÖSSZEVONÁSA

A webhelyről gyűjtött információkat összevonjuk az Öntől személyesen, e-mailben vagy egyéb kommunikációs csatornákon kapott információkkal. Ezenkívül az Ön által megadott információkat a külső felektől, szolgáltatóktól, nyilvánosan elérhető forrásokból, illetve leányvállalatainktól, társvállalatainktól vagy kapcsolt vállalatainktól kapott információkkal is összevonjuk.

A GYERMEKEKTŐL BEGYŰJTÖTT ADATOK

Webhelyeink és alkalmazásaink felnőtteknek vannak szánva. Nem gyűjtünk szándékosan személyes adatokat 17 éves vagy annál fiatalabb gyermekektől a szülő vagy törvényes gyám engedélye nélkül. Ha Ön szülő vagy törvényes gyám, és úgy gondolja, hogy gyermeke adatokat juttatott el nekünk, küldhet egy e-mailt vagy írhat nekünk az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben található címekre.

AZ ADATOK TÁROLÁSA

Adatait továbbíthatjuk, feldolgozhatjuk és tárolhatjuk az Egyesült Államokban, Kanadában, Indiában, az Európai Unió tagállamaiban, az Egyesült Királyságban vagy más országokban. Leányvállalataink vagy a külső szolgáltatók is továbbíthatják, feldolgozhatják vagy tárolhatják az Ön adatait az Egyesült Államokban vagy más országokban. Előfordulhat, hogy webhelyeinkre és vállalkozásainkra az Egyesült Államok törvényei vonatkoznak, amelyek nem feltétlenül nyújtanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az Ön országának törvényei.

HATÁROKON TÚLI ADATÁTTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatait továbbíthatjuk olyan címzetteknek, akik nem abban az országban tartózkodnak, ahol személyes adatait eredetileg begyűjtötték. Amikor ilyen módon továbbítjuk személyes adatait, lépéseket teszünk az adatok védelmére az Ön országának törvényeivel és követelményeivel összhangban, beleértve a határokon túli adattovábbításra vonatkozó követelményeket is. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy olyan szintű biztonságot nyújtsunk, amely kellő védelmet biztosít az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy hozzáférése ellen. Mint minden webhely, alkalmazás, termék és szolgáltatás esetében, sajnos nem tudjuk garantálni az összegyűjtött adatok maradéktalan biztonságát.

AZ ADATOK ÉRTÉKESÍTÉSE VAGY TOVÁBBÍTÁSA

Amennyiben vállalati vagyonunk vagy tevékenységünk egy részét vagy egészét eladjuk vagy átruházzuk részvény- vagy értéktranzakció útján, az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az átvevő szervezetnek, amelynek legalább az általunk meghatározottal egyenértékű vagy annál szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie a személyes adatok kezelése során. Ha ilyen értékesítésre vagy átruházásra kerül sor, Ön erről tájékoztatást kap, amennyiben a törvény ezt előírja. Dönthet úgy, hogy visszavonja hozzájárulását, vagy, ha az adott helyzetben az szóba jöhet, bármilyen más törvényes jogával élhet a Szabályzat „Az Ön jogai és választási lehetőségei” szakaszában részletezettek szerint, a személyes adatainak átvevő általi feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban.

COOKIE-K, WEBJELZŐK ÉS EGYÉB NYOMKÖVETÉSI ESZKÖZÖK

A fenti táblázatból kiderül, hogy a webhelyeinkkel folytatott interakció az egyik forrása az Önre vonatkozó információk begyűjtésének. Használhatunk „cookie-kat”, webjelzőket és egyéb technológiákat arra, hogy segítsenek kiértékelni és javítani az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások tartalmát vagy funkcióit. Az Ön adatait többféle módszerrel gyűjtjük be:

 • Webjelzők
 • Képpontok
 • Címkék
 • Nyomkövető cookie-k
 • Marketinges cookie-k
 • Elemző cookie-k
 • Közösségi oldalak cookie-jai


Cookie-kra vonatkozó szabályzatunk   részletesebb tájékoztatást nyújt erről a témáról, valamint arról, hogy miként használjuk a cookie-kat a felhasználói élmény javítása és az Ön eredményesebb kiszolgálása érdekében.

KÜLSŐ FELEK HIVATKOZÁSAI ÉS ESZKÖZEI

Platformjainkon lehetnek olyan webhelyekre vagy alkalmazásokra mutató hivatkozások, amelyek nincsenek az irányításunk alatt. Ha egy külső fél hivatkozására kattint, egy olyan platformra kerül, amelyet nem tudunk ellenőrizni. Ez a Szabályzat nem vonatkozik az ilyen webhelyek vagy platformok adatvédelmi eljárásaira. Minden érintett cég adatvédelmi szabályzatát figyelmesen olvassa el. Az ilyen külső felekért nem vállalunk felelősséget. Webhelyünkön külső felektől származó tartalmak is megjelenhetnek, amelyek saját cookie-kat vagy nyomkövetési technológiákat tartalmazhatnak. Ezeknek a technológiáknak a használatát nem mi ellenőrizzük.

ADATMEGŐRZÉS

A személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig arra szükség van ahhoz, hogy megvalósuljon a személyes adatok gyűjtésének célja, vagy a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig, attól függően, hogy melyik a hosszabb. Annak mérlegelésekor, hogy mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait, a következőket vesszük figyelembe:

 • az abból fakadó esetleges kárveszély, ha az adatokat jogosulatlanul használták fel vagy közölték;
 • a személyes adatok mennyisége és érzékenysége;
 • az alkalmazandó jogi követelmények; és
 • ha a körülmények olyan irányba változtak, hogy a személyes adatok gyűjtésének célja más módszerrel is elérhető.

Ha az Ön személyes adatainak megőrzése már nem szükséges, töröljük vagy anonimizáljuk az adatokat a fent részletezettek szerint.

AZ ÖN JOGAI ÉS VÁLASZTÁSAI LEHETŐSÉGEI

Egyes joghatóságok jogokat biztosítottak az egyének számára a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Ezek a jogok nem mindenki számára érhetőek el, és nem feltétlenül érvényesek minden helyzetben. Az alkalmazandó jogtól vagy jogalaptól függően Önnek jogában áll:
 • • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 • • hozzáférést kérni személyes adataihoz;
 • • kérni személyes adatainak helyesbítését, ha személyes adatai pontatlanok, hiányosak vagy elavultak;
 • • kérni személyes adatai törlését/eltávolítását;
 • • visszavonni a hozzájárulását a jövőbeni adatkezeléshez, amennyiben az Ön hozzájárulása alapján kezeltük a személyes adatait;
 • • kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, ideértve a személyes adatok értékesítésének vagy megosztásának korlátozását is;
 • • kérni a személyes adatok továbbítását saját magának vagy egy külső félnek;
 • • úgy dönteni, hogy nem engedélyez bizonyos, külső felek részére történő adattovábbításokat.

Ha olyan jogát szeretné gyakorolni, amelyről úgy gondolja, hogy a vonatkozó törvények értelmében megilleti Önt, közvetlenül kapcsolatba léphet velünk e-mailben a következő címen: privacy@radiometer.dk vagy a következő címre küldött levélben:


Radiometer Medical ApS
Attn: Legal & Compliance (Privacy office)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.

Előfordulhat, hogy kérésének teljesítése előtt igazolnunk kell személyazonosságát, vagy a vonatkozó jogszabályok értelmében megtagadjuk a kérés teljesítését. Az ilyen döntésekről vagy követelményekről szükség szerint időben értesítjük Önt.

Kaliforniai lakosok.

A kaliforniai fogyasztói jogokról  szóló nyilatkozatunk áttekintést nyújt arról, hogy a kaliforniai fogyasztók miképpen részesülnek bizonyos adatvédelmi jogokban és védelemben.


Panasz benyújtása.

Ha problémája van velünk, amelyet közvetlenül nem sikerül megoldani, és formális panaszt kíván benyújtani, felveheti a kapcsolatot a helyi adatvédelmi vagy más végrehajtó hatósággal.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése van ezzel a Szabályzattal vagy az adatkezelési eljárásainkkal kapcsolatban, írjon nekünk a következő címre: Radiometer Medical ApS Attn: Legal & Compliance (Privacy office) Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.


Azt is megteheti, hogy e-mailt ír közvetlenül erre a címre: privacy@radiometer.dk

A SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

Időről időre előfordulhat, hogy az Adatvédelmi szabályzat módosul. A legfrissebb példány megtalálható a webhelyünkön. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a webhelyünkön, hogy nem következett-e be valamilyen változás.

1. FÜGGELÉK

Kattintson ide a megfelelő adatkezelők és felelős jogi személyek táblázatához.

Ez az oldal sütiket használ

Sütik használata